ბარათის შეკვეთა
დაწყება დასრულება
1 თქვენი შვილის საყვარელი სასწავლო საგანი
2 საგანი, რომლის გაცდენა თქვენი შვილისთვის ერთი სიამოვნებაა
3 თქვენი შვილის საყვარელი წელიწადის დრო
4 თქვენი შვილის საოცნებო ცხოველი
5 თქვენი შვილის საყვარელი ფერი
6 თქვენი შვილის გასართობი თავისუფალ დროს
7 თქვენი შვილის საყვარელი ანიმაციური ფილმი
8 თქვენი შვილის საყვარელი ნაყინი
9 თქვენი შვილის აზრით, ვინ მოერევა?
10 თქვენი შვილის საყვარელი საჭმელი