ბარათის შეკვეთა
ბარათის ასაღებად, გთხოვთ, სერვისცენტრში წარმოადგინოთ მოსწავლის დაბადებისა და პირადობის მოწმობები
.jpeg .png .pdf < 5MB
გთხოვთ ატვირთოთ ფაილი
ბარათის ყოველდღიური ხარჯვის ლიმიტის ბანკში დაშვებულ სტანდარტულ ლიმიტამდე გასაზრდელად, საჭიროა, სერვისცენტრში ორივე მშობლის ხელმოწერა გაცნობებთ რომ sCool Card-ის დაკარგვის შემთხვევაში, ბარათის ხელმეორედ დამზადების ღირებულება 5 ლარია გთხოვთ გადაამოწმოთ სავალდებულო ველები
SMS კოდი გამოიგზავნა. SMS კოდი მოქმედია 3 წუთის განმავლობაში. SMS კოდი არასწორია
გთხოვთ მიუთითოთ ტელეფონის ნომერი
.jpeg .png .pdf < 5MB
გთხოვთ ატვირთოთ ფაილი
გთხოვთ მიუთითოთ სერვისცენტრის მისამართი
გთხოვთ გადაამოწმოთ სავალდებულო ველები
მშობლის მონაცემები
ბანკომატით თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი: 5 ლარი; პოსტერმინალით გადახდისას - 50 ლარი.